Kontakta oss

Styrelsen

ÅOJVF:s styrelse ser ut så här:

Ordförande: Bengt Wallin tel: 073-023 33 00
Kassör: Katarina Pettersson tel: 072-552 41 53
Sekreterare: Mikael Karlsson tel: 070-455 91 29
Ledamöter: Mikael Olsson tel: 070-659 10 91 och
Joakim Karlsson tel: 070-600 87 01
Suppleanter: Bernt Engelbrektsson tel: 0532-131 28
och Martin Boman

Har du några frågor eller synpunkter, kontakta oss!


Vill du bli medlem?

Kontakta Katarina Pettersson
Telefon: 072 554 41 53


Egen nyckel?

Nyckel till skjutbanan kostar 400:-/år. (Gäller oxå som skjutkort)
Är du medlem och vill ha nyckel:
Kontakta: Mikael Karlsson
Telefon:    070 455 94 29